KALENDER  Maria Norberg   2019

JANUARI

FEBRUARI  Alla måndagar  Privatlektioner i närområde 30 min bilväg från Gesta Gård
                    Alla   Onsdadagar  Privatlektioner Gesta Gård  kl 13-19
                   Fredag 22/2  Träningsgrupp sala och Örsundsbro
                    
MARS        Måndagar  Privatlektioner närområde ( 30 min bilväg ifrån gesta Gård)
                   Onsdagar  Privatlektioner Gesta Gård  kl 13-19
                   Söndag 3/3  Träningsgrupp Södertörn Ryttarcenter
                   9-10/3   Helgkurs AR Gesta Gård  Max 6 deltagare.
                  22/3  Träningsgrupp Sala och Örsundsbro
                  30-31/3  Kurs  AR med Jossy Reynvoet Gesta Gård

APRIL       Måndagar  Privatlektioner närområde
                  Onsdagar   privatlektioner Gesta Gård  13-19.
                  Söndag 7/4 Träningsgrupp Södertörn Ryttarcenter
                  Fredag 12/4  Träningsgrupp  Sala-Örsundsbro
                  Söndag 14/4  heldagskurs AR med Christofer Dahlgren
                  

MAJ          Måndagar privatlektioner i närområde
                   Onsdagar privatlektioner Gesta Gård kl 13-19
                   Fredag 3/5  Träningsgrupp Sala -Örsundsbro
                  Söndag 19/5 Träningsgrupp Södertörn Ryttarcenter
                  25-26/5  Helgkurs AR med Maria Norberg Gesta Gård

JUNI        Måndagar privatlektioner närområde
                  Onsdagar  privatlektioner Gesta gård kl 13-18
                  fredag 7/6  Träningsgrupp Sala-örsundsbro
                 Söndag  9/6 Träningsgrupp Södertörn Ryttarcenter
          

JULI    SEMESTER

AUGUSTI       Måndagar privatlektioner närområde
                         Onsdagar privatlektioner Gesta gård kl 13-19
                        24-25/8  Helgkurs AR med Maria Norberg  Gesta Gård
         

SEPTEMBE R   Måndagar privatlektioner närområde
                           Onsdagar  privatlektioner Gesta Gård kl 13-19
                           Lördag 21/9  Öppen Demonstration i Akademisk Ridkonst på Gesta Gård med
                           alla tränare i Stockholm / Mälardalen.
                           Söndag 22/9 Heldagskurs  AR med Christofer Dahlgren.
                           Fredag 27/9 Träningsgrupp Sala- Örsundsbro
                           Söndag 29/9 Träningsgrupp Södertörn Ryttarcenter

OKTOBE R     Måndagar privatlektioner närområde
                        Onsdagar privatlektioner Gesta Gård kl 13-19
                        5-6 /10 Helgkurs AR med Jossy Reynvoet Gesta Gård
                        12-13/10  Helgkurs AR med Maria Norberg Gesta Gård
                       Fredag 18/10 träningsgrupp Sala-Örsundsbro
                       Söndag 27/10 Träningsgrupp Södertörn Ryttarcenter
  
NOVEMBER  Måndagar privatlektioner närområdet
                        Onsdagar privatlektioner Gesta gård kl 13-19
                        Söndag 10/11  Träningsgrupp Södertörn Ryttarcenter
                         Fredag 15/11 Träningsgrupp Sala-Örsundsbro

DECEMBER   Måndagar privatlektioner närområde
                        Onsdagar privatlektioner Gesta Gård kl 13-19
                        Fredag 6/12 Träningsgrupp Sala-Örsundsbro