RIDSCHEMA 10-11 Mars 2018
KURS FÖR YLVIE FROS
TEMA:  THE ACADEMIC SEAT


09 00   Kurstart med teori och övningar  ( utan häst) på Gesta magasin.

10 30     Ekipage 1    Klarin Gullström                     Baileys    
11 00      Ekipage 2   Maria Norberg                         Hille 
11 30      Ekipage 3    Marie Weigardh                     Cristal
12 00     Ekipage 4   Xantia  Ahlen                          Llancelote
12 30     Ekipage  5   Emma Jönsson                       Wally
1300     Ekipage 6    Christina Wetterberg         Sybren    
13 30    Ekipage   7   Maria Ahnelöv                        Hebbe


14 00-14 30       LUNCH

14 30-1545   Teori och övningar ( utan häst) på Gesta magasin.

16 00      Klarin Gullström          Baileys
16 30      Maria Norberg               Hille      
17 00     Marie Weigardh             Cristal
17 30     Xantia Ahlen                    Lancelote
18 00    Emma Jönsson                 Wally
18 30     Christina Wetterberg  Sybren
19 00    Maria Ahnelöv                 Hebbe  

19 30     Middag på magasinet


SÖNDAG

09 00   Teori och övningar ( utan häst) på Gesta magasin.

10 00  Klarin       Baileys  
10 30   Maria         Hille
11 00    Marie        Cristal
11 30     Xantia       Lancelote 
12 00   Emma        Wally 
1230    Christina  Sybren    
13 00   Maria        Hebbe  

13 30-14 00     LUNCH och avslutande frågor.

Ylvie vill att alla ryttare bär hjälm samt har bra och säkra skor för ridning.
All fotografering och filmning får ske endast för personligt bruk. Vill man använda film eller foton för att publicera( även på internet) så krävs Ylvies tillstånd. Tack för att ni respekterar detta.

Önskar er alla Hjärtligt VÄLKOMNA.
Jag ser fram emot en kurs fylld av kunskap och ny inspiration!

Maria