.RIDSCHEMA  14/4 för CHRISTOFER DAHLGREN.
 
09 00    
0930     
10 00    
10 30     
11 00     
11 30     
 
12 00  LUNCH & TEORI
 
13 30          
14 00            
14 30           
15 00                   
15 30                 
16 00