RIDSCHEMA FÖR JOSSY REYNVOET   30-31/3 PÅ GESTA GÅRD:

LÖRDAG  30/3

09 00  - 10 00  TEORI
10 00    
10 30    
11 00     
11 30     
12 00    
12 30    
13 00   
13 30   

14 00 - 15 00      LUNCH

15 00     
15 30   
16 00   
16 30    
17 00    
17 30    
18 00    
18 30    

20 00    MIDDAG på Gästgiveri Gith K

SÖNDAG  31/3

09 00   TEORI

10 00   Karin Franzen                                      Gaston
10 30  
11 00     
11 30   
12 00    
12 30    
13 00 
 13 30   

14 00   LUNCH och AVSLUT!
VÄLKOMNA !