RIDSCHEMA FÖR JOSSY REYNVOET   5/5 - 6/5 PÅ GESTA GÅRD:

LÖRDAG  5/5

09 00  - 11 00  TEORI
11 00    
11 30      
12 00    
12 30    
13 00 
13 30   
14 00   
14 30 

15 00 - 15 30       LUNCH

15 30   
16 00
16 30  
17 00   
17 30 
18 00 
18 30  
19 00  

20 00    MIDDAG på Magasinet 

SÖNDAG  16/5

09 00   TEORI

10 00  
10 30
11 00   
11 30    
12 00 
12 30 
13 00    
 13 30  

14 00   LUNCH och AVSLUT!
VÄLKOMNA !