RIDSCHEMA FÖR JOSSY REYNVOET   5/5 - 6/5 PÅ GESTA GÅRD:

LÖRDAG  5/5

09 00  - 10 00  TEORI
10 00     Karin Franzen                                 Gaston
10 30      Camilla Frisell                                Figo
11 00     Helena Hallgarn                            Sybren
11 30     Gith Kinnari                                     Noble
12 00    Emma Boy                                        Kludden
12 30    Therese Hoffman                           Enegra
13 00   Iris Mann                                           Trumay
13 30   Anniqa Kronqvist                            Victor

14 00 - 15 00      LUNCH

15 00     Karin Franzen                                      Gaston
15 30    Camilla Frisell                                      Figo
16 00     Maria Norberg                                     Iphone
16 30    Christina Wetterberg                        Sybren
17 00     Emma Boy                                              Kludden
17 30    Therese Hoffman                                Enegra
18 00     Iris Mann                                                Trumay
18 30    Anniqa Kronqvist                                 Victor

20 00    MIDDAG på Magasinet 

SÖNDAG  16/5

09 00   TEORI

10 00   Karin Franzen                                      Gaston
10 30    Camilla Frisell                                     Figo
11 00     Maria Norberg                                    Iphone
11 30     Emma Boy                                             Kludden   
12 00    Gith Kinnari                                        Noble
12 30    Helena Hallgarn                                  Sybren
13 00   Therese Hoffman                                Enegra   
 13 30   Iris mann                                               Trumay

14 00   LUNCH och AVSLUT!
VÄLKOMNA !