RIDSCHEMA FÖR JOSSY REYNVOET   6-7/ 10 PÅ GESTA GÅRD:

LÖRDAG  6/10

09 00  - 10 00  TEORI
10 00    Camilla Frisell                               Figo
10 30     Klarin Gullström                         Baileys 
11 00     Karin Franzen                                Gaston
11 30     Leif Kinnari                                     Brago
12 00    Maria Norberg                               Hille
12 30    Therese Hoffman                           Enegra
13 00   Xantia Ahlen                                    Lancelote
13 30   Iris Mann                                           Trumay

14 00 - 15 00      LUNCH

15 00     Klarin Gullström                               Bailey
15 30    Camilla Frisell                                      Figo
16 00    Leif Kinnari                                         Brago
16 30    Karin Franzen                                      Gaston
17 00    Maria Norberg                                    Hille
17 30    Therese Hoffman                                Enegra
18 00     Iris Mann                                               Trumay
18 30    Xantia Ahlen                                         Lancelote

20 00    MIDDAG på Gästgiveri Gith K

SÖNDAG  7/10

09 00   TEORI

10 00   Karin Franzen                                      Gaston
10 30    Camilla Frisell                                     Figo
11 00     Klarin Gullström                                Baileys
11 30     Maria Norberg                                     Hille 
12 00    Leif Kinnari                                           Brago
12 30    Therese Hoffman                                Enegra
13 00   Iris Mann                                                Trumay
 13 30   VACANT

14 00   LUNCH och AVSLUT!
VÄLKOMNA !